Usługi

Głównym obszarem działalności naszego biura jest obsługa księgowa oraz kadrowo- płacowa. Ponadto oferta naszego biura obejmuje:
-ewidencję czasu pracy kierowców, w tym naliczanie diet kierowcom zawodowym
-sporządzanie wniosków kredytowych oraz innych zestawień finansowych

Świadczone przez nasze biuro usługi księgowe obejmują szereg czynności, które składają się na kompleksową obsługę finansową Twojego przedsiębiorstwa. Są to m.in.
-ewidencja ryczałtowa
-ewidencja przychów i kosztów
-usługi związane z księgami handlowymi
-ewidencja rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów VAT
-ewidencja środków trwałych i wyposażenia
-przygotowanie do urzędów deklaracji: PIT, ZUS, VAT, CIT i inne
-zajmowanie się sprawami kadrowo-płacowymi
-usługi obejmujące zakładanie i prowadzenie akt osobowych
-pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności
-rozliczenie i ewidencja czasu pracy osób zatrudnionych
-naliczenie wynagrodzeń i innych powinności wynikających ze stosunku pracy
-okresowe raporty i zestawienia na prośbę klienta- ustalane indywidualnie
-przygotowywanie bilansu rocznego
-oraz inne z zakresu prowadzenia rachunkowości